Pokročilé filtry v Skliku – Jak je využít + pár příkladů

Často se setkávám s Sklikovými účty, které obsahují velké množství kampaní a pro majitele nebo správce účtu je následně o něco komplikovanější se systematicky v účtu orientovat a kampaně efektivně spravovat.

V těchto případech doporučuji téměř každému kdo takový účet obsluhuje, aby si v Sklikovém účtu nastavil filtry, které mu poskytnou lepší přehled při kontrole a optimalizaci kampaní.

V tomto článku bych vám rád pár užitečných filtrů ukázal a popsal, jak filtry nastavit.

Filtry je možné vytvářet na úrovni kampaně, sestavy, reaklamy, klíčového slova a umístění.

Pro každou z těchto úrovní doporučuji vytvářet filtry zvlášť, na základě specifických parametrů.

Ve tvorbě filtrů se meze opravdu nekladou a každý si může vytvořit svoje vlastní filtrování, které mu bude dávat z pohledu optimalizace a cílů inzerce největší smysl.

Nyní si ukažme pár příkladů.

Filtry na úrovni kampaní

Konverzní kampaň s nízkým rozpočtem

Tento filtr je zkrátka takové “hrubé” oddělení kampaní, které vám generují konverze, ale systém u nich hlásí nízký rozpočet. Je tedy možné, že nedosahují svého potenciálu, i když by mohly.

Jedná se opravdu o hrubý filtr, kde není zohledněna cena za konverzi (CPA), nebo jiná výkonnostní metrika. Je nutné ho tedy brát orientačně a dále jít hlouběji do nastavení kampaní.

Jak filtr nastavit?

Na úrovni kampaní rozbalte tlačítko “Filtr” a následně “Nastavit filtr”.

Následně je potřeba nastavit podmínky následovně:

Stav kampaněNízký rozpočet Vyčerpán denní rozpočet
Konverze>je větší než0
Podmínky pro zobrazení konverzních kampaní s nízkým nebo vyčerpaným rozpočtem

Poté uložte přes tlačítko “Uložit a aplikovat filtr” a pojmenujte si ho dle libosti.

Filtr na zobrazení non-brand kampaní

Mezi další praktické filtry řadím odfiltrování kampaní bez “brandových” vyhledávacích kampaní, které mohou často zkreslovat celkové statistiky.

Nastavení filtru provedete stejně jako filtr předchozí a podmínky nastavíte následovně:

Název kampaněneobsahujebrand
Podmínky pro odfiltrování nebrandových vyhledávacích kampaní

Pro fungování těchto podmínek a tak i filtru, je nutné, aby název brandové kampaně obsahoval slovo “brand”.

Filtr pro zobrazení vyhledávacích kampaní s nízkým podílem zobrazení

Může se stát, že důležité vyhledávací kampaně z nějakého důvodu ztrácí podíl zobrazení a tak nedoručují to, co od důležitých kampaní očekáváte.

Pro tento případ je možné si vytvořit filtr následující:

Typ kampaněVyhledávací
Podíl zobrazení≤ je menší nebo rovno80 %
Podmínky pro zobrazení vyhledávacích kampaní s nízkým podílem zobrazení

Procentuální podíl zobrazení si můžete nastavit na takovou hodnotu, který Vám bude vyhovovat.

Filtry na úrovni sestav

Na úrovni sestavy se mi osobně osvědčily následující filtry.

Drahé sestavy bez konverze

Čas od času, je důležité si ověřit a zkontrolovat sestavy, do kterých investujete a nepřináší vám konverze.

Pro nastavení tohoto filtru nastavte podmínky následovně:

Cena≥ je větší nebo rovno2 000 Kč
Konverze< je menší než1
Podmínky pro zobrazení drahých sestav bez jediné konverze

Je samozřejmě jasné, že ne všechny sestavy mají za cíl přivádět konverze. Nebo zkrátka jen nenesou povahu sestav, ke kterým by se měly kampaně připisovat. V tomto případě se může jednat například o akviziční kampaně/sestavy, které nákupní cyklus začínají a konverzi pak přivedou jiné kampaně, například retargetingové.

Opět se jedná spíše o hrubý filtr, abyste měli přehled, kam putují rozpočty bez přímých konverzí.

Filtry na úrovni reklam

Zamítnuté inzeráty

Mezi neméně důležité filtry řadím filtry zamítnutých inzerátů, kterým di odkontrolujete, zda se všechny vaše inzeráty vůbec zobrazují. Od Skliku Vám v tomto případě samozřejmě přijde notifikační email, ale není občas na škodu si tuto kontrolu provést.

Nastavení podmínek je pak následovné:

Stav reklamyZamítnutý
Podmínky pro zobrazení zamítnutých inzerátů

Reklamy s konverzí nebo naopak bez konverze

V případě, že v sestavě máte aktivních několik inzerátů, což doporučuji, je určitě důležité si občas reklamy projít a zkontrolovat, které přivádějí konverze a které naopak žádné.

Nastavení podmínek pak může vypadat takto:

Konverze> je větší než0
Podmínky pro zobrazení reklam s konverzí
Konverze< je menší než1
Podmínky pro zobrazení reklam bez konverze

Na základě tohoto filtru jednoduše uvidíte, které reklamy Vám fungují dobře a které naopak. Ty slabší můžete rovnou pozastavit a vytvořit například nové verze, které ponesou prvky konverzních reklam.

Filtry na úrovni klíčových slov

Filtry klíčových slov patří mezi mé absolutně nejoblíbenější. Považuji je totiž za nejdůležitější a nejpraktičtější.

Uvítají je zejména tací, kteří mají v Sklikovém účtu rozsáhlé vyhledávací kampaně a stovky až tisíce klíčových slov.

Filtry, které určitě využijete, mohou být následující:

Drahá nekonverzní slova

Podobně jako u filtru drahých nekonverzních sestav si pomocí tohoto filtru zobrazíte klíčová slova, v rámci kterých investujete, ale nepřináší vám přímé konverze.

To samozřejmě nemusí být v některých případech špatně!

Konverze< je menší než1
Cena≥ je větší nebo rovno2 000 Kč
Podmínky pro zobrazení drahých nekonverzních slov

Klíčová slova s potenciálem

Tento filtr by Vám měl ukázat klíčová slova, která jsou pro vás ekonomicky zajímavá a je na zvážení, zda u nich neupravit maximální CPC a nebo jim věnovat jinou pozornost.

Jedná se o slova, která vám přinášejí konverze s dobrým PNO, případně CPA, ale mají horší pozici a zlepšení pozice by mohlo zvýšit návštěvnost z těchto slov a tak i počet konverzí.

Konverze> je větší než0
Pozice Ø> je větší než2,5
PNO< je menší než10 %
Podmínky pro zobrazení klíčových slov s potenciálem.

V případě, že se nejedná o inzerci e-shopu, je možné místo PNO využít metriku “Cena konverze”.

Konverzní klíčová slova s frázovou nebo volnou shodou

Často může nastat situace, kdy v účtu využíváte klíčová slova všech typů shod a v počtu konverzí vévodí slova v přesné shodě.

V tomto případě můžeme koukat na klíčová slova ve frázové a volné shodě jako na slova, díky kterým můžeme objevovat nová slova s potenciálem, konverzní long-tailová slova a tak podobně.

Tato slova, případně vyhledávací dotazy z těchto slov, můžeme dále přidávat v přesných shodách a tak zvyšovat celkovou efektivitu vyhledávacích kampaní.

Filtry na úrovni kampaní

ShodaVolná, “Frázová”
Konverze> je větší než0
Podmínky pro zobrazení klíčových slov ve volné nebo frázové shodě

Tento filtr považuji jako jeden z nejdůležitějších, protože díky němu často objevíte výrazy, které by Vás nemusely napadnout, ale zkrátka dobře fungují.

Výše jsem ukázal pár příkladů praktických filtrů, které můžete v Skliku využívat a mohly by Vám pomoci. Musím zmínit, že některé úkony, které provedete na základě těchto filtrů, lze zautomatizovat pomocí automatických pravidel v Skliku. Ale o tom v dalším článku …

Na závěr článku musím zmínit, že konkrétní nastavení hodnot podmínek je pro každého inzerenta individuální. Zejména hodnoty PNO, CPA a tak dále. Proto mé příklady berte jako inspiraci pro vytvoření vlastních filtrů.

Pokud nějaký zajímavý filtr vymyslíte a budete se chtít podělit, budu moc rád, když mi dáte vědět!

Audit, neboli revizi reklamních účtů vždy dělám s ohledem na marketingové cíle klienta a aktuální situaci.

Zaměřuji se pouze na klíčové nedostatky, kvůli kterým nemusí kampaně doručovat takové výsledky, jaké by mohly.

Nikdy nekritizuji a nepoukazuji na nedůležité detaily, které zásadně neovlivňují kampaně.

A v žádném případě bych kvůli těmto detailům nekritizoval jiného specialistu nebo agenturu!

 

AUDIT ZDARMA

Zjistím vám jestli
můžete vydělávat víc

Nahlédnu do Vašich reklamních systémů, posoudím stav Vašich stávajících kampaní a zpracuji dokument, ve kterém najdete tipy a cesty, jak z Vašich kampaní dostat ještě víc. Nebo naopak, zda někde neutrácíte zbytečně. Jestli následně navážeme spolupráci, bude jen na Vás. Tato revize je zcela nezávazná.